บทนิยาม

มาตรฐาน

                     อาหารประจำชาติของแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ซึ่งอาหารจะมีรสชาติเข้มข้นและรสจัดกว่าประเทศในแถบยุโรป รวมทั้งลักษณะ และวิธีการรับประทานก็ต่างกันเพราะอาหารของแต่ละประเทศนั้นได้เกิดจาก ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แตกต่างกันและสืบต่อกันมา ทั้งวิธีการดำเนินชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรม โดยการนำวัสดุที่มีอยู่ในแต่ล่ะท่องถิ่นของแต่ละประเทศมาประกอบขึ้นเป็น อาหารได้มากมายหลายรสชาติ และหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโดยอาหารในแต่ละชาติ

ในแถบเอเชีย นั้นอาหารในแต่ละชาติที่ทุกคนรู้จัก มักจะมีต้นกำเนิดที่ต่างกันและมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ทำให้อาหารในประเทศนั้นๆเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาเยี่นมชมในปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s